На 27.11.2010 в Мюнстер се състоя VI. Общо събрание на ЕФР. Членовете на сдружението имаха възможността да изберат чрез тайно гласуване и новите членовете на Управителния съвет (УС) и на Надзорния съвет (НС), както следва: г-н Аксел Ремеке (член на НС), г-н Кристиян Боок (член на НС), г-н Йенск Химерих (член на НС), г-н Стоян Монев (председател на УС), г-н Кай Флотман (заместник-председател на УС), г-жа Рени Кущилова (член на УС).

Общото събрание благодари на г-н Мирослав Йончев и на г-жица Пламена Цанкова за тяхната дейност като членове на НС. Кратко време след Общото събрание г-жица Цанкова, г-н Йончев и г-н Химерих получиха грамотите си за освобождаване от длъжност.

В много случаи през последните дванадесет месеца ЕФР подкрепяше български пациенти при търсенето им на специализирана медицинска помощ в Германия. ЕФР се занима с превода на много епикризи и потърси специализирана помощ за тези пациенти от областите: неврология, неврохирургия и гръбначна хирургия. Много немски специалисти дадоха на разположение знанията си, отчасти и безплатно за постигане на общественополезните цели на ЕФР. Нашата специална благодарност трябва да бъде изказана на: главен лекар д-р мед. А. Нийбур и на цялото Неврологично отделение на Клиника Сърцето на Исус в Мюнстер, на проф. д-р мед. Лилиенквист, началник на Отделението по ортопедия на болница Св. Францискус в Мюнстер и на проф. д-р мед. А. Сеперниа, началник на отделението по нервохирургия на Клиника Св. Клеменс в Мюнстер!

МБАЛ ВМА - Варна в България прие на 25.07.2010 първият немски студент за едномесечна практика като болногледач във Военната болница на българското Черноморие. Завършването на тази практика е задължително условие за явяване на първи държавен изпит по медицина (т.нар. "физикум") в Германия за всички студенти по медицина. Практиката е от страна на ЕФР безплатна. ЕФР и МБАЛ ВМА във Варна се надяват с тази пилотна инициатива да дадат знак за подпомагане на европейското взаимодействие и за реализация на бъдещи общи инициативи.

Председателят на УС, Стоян Монев, дари на болницата "Д-р Иван Селимински" при своето помещение в Сливен на 09.03.2010 медицински продукти и консумативи на стойност 297,57 ЕУР. Дарението бе предадено лично на директора на болницата - д-р Котов. Д-р Котов благодари за оказаната помощ. Дарението бе направено целево, продуктите и консумативите не могат да биват продавани. Те ще бъдат използвани при лечението на хора в нужда с нисък доход в най-голямата болница на Област Сливен.

На 12.12.2009 ще се състои Общото събрание на ЕФР. Поканите за него бяха изпратени в съответствие на устава на сдружението на всички членове. На горепосочената дата ще се представят докладите на УС и на работната група по проектите за подпомагане на специализацията на източноевропейските лекари. Общото събрание трябва да избере и членовете на УС с мандат от една година.

Специализацията на д-р Евгений Самсарджиев в Клиника Парацелзус в гр. Оснабрюк започна, след като Федералната служба по заетост му издаде разрешение за работа и след като отговорната Областна управа му издаде немска апробация на 13.11.2009.