13 жертви и значителни материални щети след природна стихия и наводнение във варненския квартал - Аспарухово - Европейският форум помогна на жертвите

Голямо природно бедствие, без предизвестие сполетя България. В рамките на няколко последователни дни бяха отбелязани валежи, надвишаващи 150 литра на кв. м. Инфраструктурата, поради своите местни и някои етнически особености, поради изсечените и от малцинствени групи гори, поради причиненото и от тях замърсяване на отводнителните канали и поради презастрояването на района не съумя да отведе към морето водните маси. Създалата се "водна вълна" погуби живота на 13 души, които в този момент са се намирали у дома си или са чакали на автобусна спирка. Едно видео на Нова ТВ показва измеренията на стихията - то може да бъде видяно ТУК.

Българската инфраструктура и държавните орани не бяха в състояние да приведат ситуацията под свой контрол. Председателят на ЕФР, Стоян Монев, който притежава задършена квалификационна степен за водач на отряд в системата на немската гражданска защита и на немски парамедик бързо започна координацията на мащабни дейности на място, заедно с група от около 70 доброволци-студенти на МУ-Варна, повечето от които чужденци. Дейностите продължиха около 10 дни и се състояха в тежка физическа дейност по изгребване на тиня, разнасяне на храна и др. Особена благодарност дължим и на МУ-Варна за предоставените автомобили, материали за лична безопастност и храна. Голяма благодарност дължим и на Суверенния малтийски орден и на неговото посолство в София, както и по-специално на секретаря на посолството, г-н Богдан Паташев, които предоставиха десетки хиляди защитни маски за доброволците. Интервю с председателя на УС на ЕФР може да бъде видяно ТУК в минута 2:45.