Европейският форум за развитие подпомага още една българска лекарка

На 15.09.2012 започна многомесечната хоспитация на д-р Виолета Страшимирова. Д-р Страшимирова е специалист по вътрешни болести и по нефрология от България, която успешно събира опит в Клиниката по нефрология на Университатската болница на град Есен. Целта на хоспитацията и на съпътстващото я езиково обучение е присъждане на апробацията като лекар във Федерална Република Германия. Опитът, който може да се събере в Германия е много важен за подобряването на съответната медицинска област в България . ЕФР благодари специално на проф. д-р мед. Крибен, ръководител на Клиниката по нефрология, за неговото съдействие!