Годишно общо събрание на Европейския форум за развитие

На 01.09.2012 в Мюнстер се състоя VIII. Общо събрание на ЕФР. Членовете на сдружението имаха възможността да изслушат докладите на Управителния съвет (УС) и на Надзорния съвет (НС) и да обсъдят отминали и настоящи проекти.

VIII. Общо събрание избра и членовете на УС и на НС, както следва: г-н Аксел Ремеке (член на НС), г-н Кристиян Боок (член на НС), г-н Йенс Химерих (член на НС), г-н Стоян Монев (председател на УС), г-н Кай Флотман (заместник-председател на УС), г-жа Рени Кущилова (член на УС).