Годишно общо събрание на Европейския форум за развитие

На 17.112.2011 в Мюнстер се състоя VII. Общо събрание на ЕФР. Членовете на сдружението обсъдиха финансовите параметри на изминалата година и се изказаха оптимистично за бъдещето на ЕФР.

VII. Общо събрание избра и членовете на Управителния съвет (УС), както следва: г-н Стоян Монев (председател на УС), г-н Кай Флотман (заместник-председател на УС), г-жа Рени Кущилова (член на УС). Членовете на УС на ЕФР се избират ежегодно, на Надзорния съвет на всеки две години.