Доклад на Управителния съвет на ЕФР за пред VII. Общо събрание

С настоящото съобщение публикуваме горепосочения доклад на немски език тук.  Някои аспекти в него, засягащи лични и/или финансови данни бяха защитени по съобръжения за поверителност. Членовете на ЕФР получават винаги пълната версия на доклада.