Още една хоспитация бе приключена успешно

Българският лекар д-р Евгений Самсарджиев приключи успешно четиридневната си хоспитация като гостуващ лекар в Клиника Парацелзус (Долна Саксония) в рамките на втория проект за подпомагане на специализацията на източноевропейските лекари. Д-р Самсарджиев хоспитира четири дни в Отделението по вътрешна медицина (хематоонкология) и ще бъде назначен като лекар-асистент в Отделението по лъчетерапия на проф. д-р мед. Вагнер, където той иска да специализира за получаване на квалификацията "специалист по лъчетерапия".  Обучени лъчетерапевти липсват както в България, така и в Германия. С втория проект за подпомагане на специализацията на източноевропейските лекари Клиника Парацелзус и ЕФР поставят знак срещу тенденцията на недостиг на специалисти. Д-р Самсарджиев ще участва първоначално в една едномесечна хоспитация с интензивно езиково обучение в Оснабрюк. Езиковото обучение и стипендия за тази цел се поемат от ЕФР. ЕФР се грижи и за всички организаторни въпроси в съгласие с Клиника Парацелзус. Специализацията се осъществява в рамките на споразумение за сътрудничество между ЕФР и Клиника Парацелзус. УС на ЕФР поздравява на д-р Самсарджиев много късмет и успех при неговата специализация!