Избори за Европейски парламент

На 06.06.2009 във Федерална Република Германия и в Република България се проведоха избори за Европейски парламент. Германия получава 99, България - 17 места в ЕП. Европейските избори са важен знак за високата степен на общото европейско развитие. При тези избори европейските граждани имат право да даат гласа си по постоянен адрес и не само по националност. УС на ЕФР гласува в Германия.