Информация от Рени Кущилова, секретар на 247-ма избирателна комисия в Мюнстер Ви предоставя следната информация на българските власти за изборния ден:

 

Информация за гласуване извън страната

С Решение за насрочване на избори за президент и вицепрезидент на Република България на НС, обн. в ДВ, бр. 60 от 02.08.2016 г. и съответно Указ № 279 от 8 август 2016 г., обн. ДВ, бр. 65 от 19.08.2016 г., на 6 ноември 2016 г. са насрочени:

Ι. Избори за президент и вицепрезидент на републиката,

ΙΙ. Национален референдум с въпроси:

1. „Подкрепяте ли народните представители да се избират с мажоритарна избирателна система с абсолютно мнозинство в два тура?“,
2. „Подкрепяте ли въвеждането на задължително гласуване на изборите и референдумите?“,
3. „Подкрепяте ли годишната държавна субсидия, отпускана за финансиране на политическите партии и коалициите, да бъде един лев за един получен действителен глас на последните парламентарни избори?".

Право да гласуват в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г. имат всички български граждани, които:

  • са навършили 18 години към изборния ден включително;
  • не са поставени под запрещение;
  • не изтърпяват наказание лишаване от свобода.

Право да гласуват на националния референдум на 6 ноември 2016 г. имат всички български граждани, които:

  • са навършили 18 години към изборния ден включително;
  • не са поставени под запрещение;
  • не изтърпяват наказание лишаване от свобода;
  • имат постоянен адрес на територията на страната към 8 август 2016 г.

В изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г. извън страната могат да гласуват всички български граждани с избирателни права, включително и тези, които са в списъка с непотвърдени заявления от информационния масив на ЦИК, в открита избирателна секция извън страната при спазване на следните условия:

  1. да представят валиден документ за самоличност - лична карта, паспорт или военна карта;
  2. да подадат декларация по образец (Приложение № 22-ПВР/НР от изборните книжа), която ще получат в съответната избирателна секция.

Когато срокът за валидност на документа за самоличност на избирателя е изтекъл, той може да гласува, само ако представи удостоверение, издадено от ДКП на РБ, че е подал заявление за нов документ за самоличност. Преди да гласуват избирателите попълват декларации по образец, отделно за изборите за президент и вицепрезидент, и отделно за референдума в зависимост от своето намерение. Неподалите заявление за гласуване се вписват допълнително в избирателния списък .

Изборният дензапочва в 7,00 ч. местно време и приключва в 20,00 ч. местно време.

Адресите на избирателни секции на територията на ФР Германия са:

 

Берлин-посолство Mauerstrasse 11, 10117 Berlin
Мюнхен-генерално консулство Walhallastrasse 7, 80639 München
Франкфурт на Майн-консулство Eckenheimer Landstrasse 101, 60318 Frankfurt am Main
Хамбург-почетно консулство Alstertor 15, 20095 Hamburg
Дармщадт-почетно консулство 64295 Дармщатд, Хилпертщрасе 3
Магдебург-почетно консулство Mittagstrasse la, 39124 Magdeburg
Щутгарт-полетно консулство Mьорикещрасе 11, 70178 Щутгарт
Мюнстер-почетно консулство Bismarckallee 1, 48151 Munster

 

Допълнителна информация може да бъде намерена на страницата на ЦИК - https://www.cik.bg

 

(източник и права над снимката: http://www.smolyaninfo.com/)

ЕФР дари скромна сума в размер на 120 Евро за лечението на тежко болното дете от България. Рени Кущилова, заместник-председател на ЕФР координира лечението на детето в Мюнстер, Германия. ЕФР системно е оказвал помощ, за да могат все повече тежко болни деца от България да могат да живеят.

С този нов проект и уповавайки се на нашата традиция от 2006-та година до днес бихме искали да дадем шанс на млади и на опитни лекари и медицински сестри с или без специалност, с или без опит да подобрят налична или да придобият нова квалификация на територията на Федерална Република Германия. Ако тези възможности Ви интересуват, можете да се свържете във всеки един момент с над и ние ще Ви помогнем с голямо удоволствие.